Philoxenia Shorts: 10 years of PopPorn

Philoxenia literally means love of strangers; it means eagerness to show hospitality. It was a sacred institution in ancient Greece protected by Zeus himself. Foreign guests were considered honoured and respected people. In this programme we are hosting a fellow porn film festival to give us a selection of their local films. This year to celebrate 10 years of PopPorn we are hosting 14 Brazilian films from their decade of sexy fun and joy curated by Tino Monetti.

Κάθε χρόνο θα φιλοξενούμε ένα φεστιβάλ του εξωτερικού. Φέτος για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια PopPorn φιλοξενούμε 14 βραζιλιάνικες ταινίες από αυτή την δεκαετία του σεξι κεφιού και της χαράς με την επιμέλεια του Tino Monetti.

1. Vinheta Ano 1 (2011) Dir. Caco Neves, Ilan Wainstein BRAZIL 1:20 (no dialogue)

Vignette Spot for the first edition of PopPorn Festival in São Paulo, in 2011 // Το σποτάκι της πρώτης χρονιάς του PopPorn φεστιβάλ στο Σάο Πάολο το 2011.

2. Filme Para Poeta Cego (2012) Dir. Gustavo Vinagre BRAZIL 26:00 (portuguese with eng subs)

Film For a Blind Poet:  Glauco Mattoso, a blind sadomasochistic poet, agrees to participate in a documentary about his own life, but the conditions he imposes raise difficulties for the work of the young director // Ταινία για Έναν Τυφλό Ποιητή: Ο Γλαύκο Ματόσο είναι ένας τυφλός σαδομαζοχιστικός ποιητής, που συμφωνεί να πάρει μέρος σε ένα ντοκυμαντέρ για την ζωή του, όμως οι όροι που επιβάλλει δυσκολεύουν την δουλειά του νεαρού σκηνοθέτη.

3. Transtarah-As Operadas Do Terror (2011) Dir. Fabio Kawallys, Dacio Pinheiro BRAZIL 09:04 (portuguese with eng subs)

Transtarah-The Post-Op of Horror: A vampire infects Trans Brazilians who become crazy about blood, English sapphires and sex. Ecstasy, horniness, jewellery, perversion, macumba and horror in a manifesto against homophobia and a homage to Brazilian cinema // Ένα βαμπίρ μολύνει Τρανς Βραζιλιάνες που διψούν για αίμα, αγγλικά ζαφείρια και σεξ. Έκσταση, καύλα, κοσμήματα, διαστροφή, μακούμπα και τρόμος σε ένα μανιφέστο κατά της ομοφοβίας και ένα φόρο τιμής στον βραζιλιάνικο κινηματογράφο.

4. A Fome Da Carne (2019) Dir. Marcelo D’Avilla, Marcelo Deny BRAZIL 04:27 (no dialogue)

What is your flesh hungry for? The video is a celebration on the power of the bodies that are detached from the conservative culture of the present day, flirting with their skin and bowels in an erotic and irrational vertigo // Για ποιο πράγμα πεινάει η σάρκα σας; Το βίντεο γιορτάζει τη δύναμη των σωμάτων που είναι αποκομμένα από τη συντηρητική κουλτούρα του σήμερα, φλερτάροντας με το δέρμα και τα έντερά τους σε έναν ερωτικό και παράλογο ίλιγγο.

5. Amores Líquidos (2018) Dir. Carol Albuquerque, Isadora Dias Vieira BRAZIL 04:49 (portuguese with eng subs)

Brazil during Carnival is like no other place on earth. The biggest party of the world – for 5 short days absolutely everything is possible. You are allowed to unleash your lust, unleash your fantasies and let yourself go in pure madness and ecstatic love // Η Βραζιλία κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέρος στη γη. Το μεγαλύτερο πάρτι του κόσμου – για 5 σύντομες μέρες όπου όλα είναι απολύτως πιθανά. Επιτρέπεται να απελευθερώσετε τον πόθο σας, να απελευθερώσετε τις φαντασιώσεις σας και να αφεθείτε στην καθαρή τρέλα και εκστατική αγάπη.

6. Etérea (music video) (2019) Dir. Gil Inoue, Gabriel Dietrich BRAZIL 05:01 (portuguese with eng subs)

8 performers from different queer collectives of São Paulo dance and perform this pro-LGBTQ anthem by Criolo. Οχτώ καλλιτέχνες από διαφορετικές queer κολεκτίβες του Σαο Πάολο πρωταγωνιστούν σε αυτό το τραγούδι του μουσικού Κριολό.

7.  Etérea (doc) (2019). Dir. Tino Monetti, Pedro Inoue BRAZIL 08:57 (portuguese with eng/gre subs)

8 performers from different queer collectives of São Paulo dance and perform a pro-LGBTQ anthem by Criolo this is their story. Οχτώ καλλιτέχνες από διαφορετικές queer κολεκτίβες του Σαο Πάολο πρωταγωνιστούν σε αυτό το τραγούδι του μουσικού Κριολό, αυτή είναι η ιστορία τους.

8. Do Peito Da Pele (2019) Dir. Keythe Tavares, Rudolfo Auffinger BRAZIL 08:43 (portuguese with eng subs)

An LGBT reframing of the poem ‘What We Will Do With It’ by Franscisco Mallmann gives us various alternatives to the evangelical question of God’s return // Μια ΛΟΑΤΚΙ αναπλαισίωση του ποιήματος «What We Will Do With It» του Franscisco Mallmann μας δίνει διάφορες εναλλακτικές στο ευαγγελικό ερώτημα της επιστροφής του Θεού.

9. Indicador (2016) Dir. Bia Lee BRAZIL 04:37 (no dialogue)

2 ‘petite morts’ for 1 day of the dead // 2 ‘μικροί θάνατοι’ για μια μέρα των νεκρών

10. Demônia – Melodrama Em 3 Atos (2016) Dir. Cainan Beladez, Fernanda Chicolet BRAZIL 16:46 (portuguese with eng subs)

Demônia is a devilish being. Or an evil woman // Η Δαιμόνια είναι ένα πλάσμα του διαβόλου

11. Latifúndio (2017) Dir. Érica Sarmet BRAZIL 11:18 (portuguese with eng subs)

“Latifúndios” are a large agricultural property belonging to a single person, a family or company, characterized by the extensive exploitation of its resources. “Latifundium” is an experimental queer porn film in the context of Latin America on expanding our notions of body, its desires and what can it do // Το «Λατιφούνδιο» είναι ένα μεγάλο αγροτικό ακίνητο που ανήκει σε ένα άτομο, μια οικογένεια ή μια εταιρεία, που χαρακτηρίζεται από την εκτεταμένη εκμετάλλευση των πόρων του. Το “Latifundium” είναι μια πειραματική queer ταινία πορνό στο πλαίσιο της Λατινικής Αμερικής για την επέκταση των αντιλήψεών μας για το σώμα, τις επιθυμίες του και τι μπορεί να κάνει.

12. Uranus (2013) Dir. Daniel Nolasco BRAZIL 07:19 (no dialogue

Venus lies in bed with Uranus in the corner // Η Αφροδίτη ξαπλώνει στο κρεβάτι με τον Ουρανό στην γωνία.

13. O Bando Sagrado (2018) Dir. Breno Baptista BRAZIL 20:45 (portuguese with eng subs)

Breno awakens from a dream. Meanwhile, hundreds of years ago, a battalion of men set out to fight to death // Ο Μπρένο ξυπνά από ένα όνειρο. Εν τω μεταξύ, πριν από εκατοντάδες χρόνια, ένα τάγμα ανδρών ξεκίνησε να πολεμήσει μέχρι θανάτου.

14. Lesbica Enrustida (2020) Dir. Bia Lee BRAZIL 06:16 (portuguese text with eng subs)

This is a late apology, a late love letter, a late goodbye // Αυτή είναι μια καθυστερημένη συγγνώμη, ένα καθυστερημένο ερωτικό γράμμα, ένα καθυστερημένο αντίο.

Το PopPorn είναι μια πολυπολιτισμική και πολυμεσική επωνυμία που εστιάζει στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική θετικότητα, από το Σάο Πάολο/Βραζιλία, από το 2011. Κάνουμε ένα φεστιβάλ πορνό από το 2011, ένα σεξουαλικό πάρτι από το 2016 και άλλες εκδηλώσεις, περιεχόμενο και προγράμματα που χρησιμοποιούν το σεξ ως πηγή ή γλώσσα και έχουν τη σεξουαλικότητα ως κύριο θέμα τους. Η αποστολή μας είναι να συγκεντρώσουμε ιδέες, έργα τέχνης, δραστηριότητες και ανθρώπους γύρω από τη σεξουαλικότητα, κινούμενοι πέρα ​​από τα όρια του σεξ, της ποπ κουλτούρας και της σύγχρονης τέχνης. Προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον και μια πλατφόρμα για την οικοδόμηση και διερεύνηση εναλλακτικών συζητήσεων σε παλιές, συντηρητικές και σεξιστικές έννοιες της πορνογραφίας.

PopPorn is a multicultural and multimedia brand focused on human sexuality and sex-positivity, from São Paulo/Brazil, since 2011. We do a porn film festival since 2011, a sex-positive party since 2016 and other events, content and programs that use sex as a resource or language and have sexuality as their main theme. Our mission is to bring together ideas, artworks, activities and people around sexuality, moving across the boundaries of the sex, pop culture and contemporary art. We offer a safe environment and platform to build and investigate alternative discourses to old, conservative and sexist concepts of pornography.