Symposium Shorts Programme

In ancient Greece a symposium was an evening where men got together and got drunk, occasionally they exchanged ideas. In this programme, everyone is invited to have a drink and exchange more than just ideas.

Στην αρχαία Ελλάδα το συμπόσιο ήταν μια βραδιά όπου άνδρες συναθροιζόντουσαν, μεθούσαν και ενίοτε αντάλλασσαν και καμιά ιδέα. Στο πρόγραμμα αυτό, όλοι είναι καλεσμένοι να πιούνε κάτι και να ανταλλάξουν κάτι παραπάνω από ιδέες.

1. Pecado (2020) Dir. Felipink CHILE 11:00 (spanish with eng subs)

Starring: Andrew, Antonio, Caribe, Makabro, PelusonylaCTM, Edandres, Matin, Chino y Lobito

Α cult of sheep masked men walk through the country leaded by their pastor, who is playing the mandolin. They get to a bed in the middle of the forest to perform a Christian inspired ritual that ends in the emancipation of their Latin gay identities. Losing the masks and their clothes, the members of the church leave the guilt behind and begin a fun liberating gay orgy.

Ένα κοπάδι πρόβατα οδηγείται στην εξοχή από τον πάστορά τους.  Η αρχικά  χριστιανική ιεροτελεστία γίνεται σιγά σιγά απογύμνωση ταυτοτήτων και αφήνοντας την ντροπή και ενοχή  τα πρόβατα, άνδρες πια, επιδίδονται σε ένα απελευθερωτικό όργιο.

2. Corporeality (2021) Dir. Thousand Faces UK 12:30 (english with eng subs)

Starring: Luna Silver, Romeo,  Satine Spark

Ever wanted to feel the thrill of the unknown and push your boundaries without the fear of danger or disappointment? Surrealism and magic ritualism lead the way, just open  your mind! // Θέλατε ποτέ να νιώσετε τη συγκίνηση του άγνωστου και να ξεπεράσετε τα όριά σας χωρίς τον φόβο του κινδύνου ή της απογοήτευσης; Ο σουρεαλισμός και η μαγική τελετουργία οδηγούν τον δρόμο απλά ανοίξτε το μυαλό σας!

3. As You Wish My Lady (2018) Dir. Jo Pollux, Sadie Lune GERMANY 04:30 (english with eng/french subs

Starring: Bishop Black, the Clyo, Lina Bembe, Maryann Peony, Manon Praline, Nina Scum, Sadie Lune ,  Rayh Succulent

My Lady likes a dark space underground, we’ve all spent time there but none of us know the way. We wait for her inside ourselves, touching each other maybe. She first appears as clacking boots and crushed fig leaves on a stairway, then the boots slacken until still. She’s probably deciding, or maybe she’s done it days ago. I hold my breath, and hope // Στην Κυρία μου αρέσει ένας σκοτεινός χώρος, υπόγειος, όλοι έχουμε περάσει χρόνο εκεί, αλλά κανείς μας δεν ξέρει τον δρόμο. Την περιμένουμε μέσα μας, ίσως αγγίζοντας ο ένας τον άλλον. Εμφανίζεται αρχικά ως μπότες και θρυμματισμένα φύλλα συκής σε μια σκάλα, και μετά οι μπότες χαλαρώνουν μέχρι να σταματήσουν. Μάλλον αποφασίζει, ή ίσως να το έχει κάνει πριν από μέρες. Κρατώ την αναπνοή μου και ελπίζω.

4. Mutual Masturbation (2019) Dir. altSHIFT UK 07:29 (english with eng subs

Starring: Kali Sudhra, Bishop Black, Ella Venus 

If a lot of people masturbate and watch each other does that make an orgy? You decide! // Εάν πολλοί άνθρωποι αυνανίζονται και παρακολουθούν ο ένας τον άλλον, αυτό αποτελεί ένα όργιο; Εσύ αποφασίζεις!

5. Queersome (2019) Dir. Dante Dionys GERMANY 16:58 (english with eng subs)

Starring: Lina Bembe, Bishop Black, Dante Dionys

A joyful queer / bisexual threesome, with plenty of laughter, giggles, moans and intense orgasms. A celebration of friendship, accepting each other as who you are, finding pleasure in pleasing another. The power of three will set you free! // Ένα χαρούμενο queer / bisexual τρίο, με άφθονο γέλιο, χαχανίσματα, βογγητά και έντονους οργασμούς. Μια γιορτή φιλίας, με αποδοχή ο ένας του άλλου όπως είναι, βρίσκοντας ευχαρίστηση να ευχαριστεί ο ένας την άλλην. Η δύναμη των τριών θα σας απελευθερώσει!

6. Drenched in Lust (2020) Dir. Kinky Tendency GERMANY 21:09 (no dialogue just lust)

Starring: Master Timotheus, Ron Hades, Nikolaj Tange Lange

A double domination Fisting scene on a latex sheet covered in x-lube, three people drenched in lust. This is an intimate playful and authentic session, negotiated by the performers // Διπλό fisting με τρία άτομα βουτηγμένα στον πόθο και στο λιπαντικο. Πρόκειται για μια οικεία, παιχνιδιάρικη και αυθεντική συνεδρία, την οποία διαπραγματεύονται οι ερμηνευτές.

7. The Receiver (2021) Dir. Salty Chéri GERMANY 31:21 (english with eng subs)

Starring: Manon Praline, Ron Hades, Bishop Black, Jamal Phoenix, Lola Tormento

Salty sets up three blind dates for Manon to explore the power dynamics between filmmaker and performer. Being uninformed about her partners or what would happen, she had to let go of expectations // To Σάλτι στήνει τρία ραντεβού στα τυφλά στη Μανόν για να εξερευνήσει τη δυναμική της δύναμης μεταξύ σκηνοθέτη και ερμηνευτή. Επειδή δεν ήταν ενημερωμένη για τους συντρόφους της ή για το τι θα συνέβαινε, έπρεπε να εγκαταλείψει τις προσδοκίες της.

8. Prior Restraint (2020) Dir. Ckiara Rose, Dom Razberry, Daemon Derriere USA 28:58 (english with eng subs)

Starring: Ckiara Rose, Dom Razberry, Daemon Derriere

A comedic lesson in constitutional law for a local politician who tried to restrain the freedom of strippers, porn actors and cam models in the state of California. Let freedom reign!  //  Ένα κωμικό μάθημα συνταγματικού δικαίου σε μία τοπική πολιτικό που προσπάθησε να περιορίσει την ελευθερία των στρίπερ, των ηθοποιών του πορνό και των cam models στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Αφήστε την ελευθερία να βασιλέψει!