Political Shorts

Πολιτικά/Politican Shorts

We may not have invented politics itself but we certainly gave it its Greek name.  This powerful selection of short films reminds us that-to paraphrase the feminist slogan- the sexual is the political.

Αυτή η δυνατή επιλογή ταινιών μικρού μήκους μας θυμίζει ότι -σε παραλλαγή του φεμινιστικού σλόγκαν- το σεξουαλικό είναι και πολιτικό.

1. Fuck the Fascism: Post(?)Pandemic War-ra Edition (2022) Dir. MariaBasura GER/SPAIN 07:06 (German/English with eng subs)

Starring: Carolina “La Bomba Latina”, JorgeTheObscene, Diego Tigrotto, MariaBasura

“Fuck the Fascism” returns to the streets of Berlin to fuck some monuments and share information about war during pandemic times // Η διάσημη σειρά “Fuck the Fascism” επιστρέφει στους δρόμους του Βερολίνου για να γαμήσει μνημεία και να μας δώσει πληροφορίες για τους πολέμους στον καιρό της πανδημίας.

2. Scatto in Avanti (2022) Dir. Werther Germondari ITA 04:30 (English/Italian text)

Starring: Werther Germondari

A performance reversing the most classic situation of a photo session, that is ‘naked model – dressed photographer’ // Μια εικαστική δράση που ανατρέπει την κλασική κατάσταση της φωτογράφισης με το «γυμνό μοντέλο-ντυμένο φωτογράφο».

3. Letter to my Mother (2019) Dir. Amina Maher GER/IRAN 19:36 (Persian/English with eng subs)

Starring: Dariush Baradari, Amina Maher

A daughter pushes at the bounds of her relationship with her mother as she unpicks the psychological consequences of the violence she suffered. // Μια κόρη πιέζει στα όρια της σχέσης της με τη μητέρα της καθώς ξεδιαλέγει τις ψυχολογικές συνέπειες της βίας που υπέστη.

4. To be Born Ashes, to Die Weeds (2021) Dir. Diego Argote CHILE 03:02 (Spanish with eng subs)

 Starring: Diego Argote  

A powerful performance of an anonymous body finding its own less traveled path in Santiago de Chile // Μια δυνατή παράσταση ενός ανώνυμου σώματος που βρίσκει το δικό του «λιγότερο ταξιδευμένο μονοπάτι» στο Σαντιάγο της Χιλής.

5.       Freedom X (2022) Dir. Pau Devolar Van Dragen SPAIN 03:33 (English with eng subs) 

Starring: Dihami Van Dragen, Bexter, Dinana Van Dragen, Lost Mia

A path of reflection on the nature of desire via BDSM practice brings us to our sexual freedom // Ένα μονοπάτι προβληματισμού σχετικά με τη φύση της επιθυμίας μέσω της πρακτικής BDSM μας οδηγεί στη σεξουαλική μας ελευθερία (NOT AVAILABLE ONLINE)

6.       La Venganza de las Carolinas (2018) Dir. El Palomar + crapulismo ilustrado SPAIN 03:47 (no dialogue)

Starring: Chavo Guerrilla, Xavi Tallón, Iker Lapurdi

Modern day queers reclaim a cruising space  in Barcelona that closed in 1931 despite a public demonstration by  the “Carolinas” which was witnessed by Jean Genet // Σύγχρονοι queers ανακτούν έναν χώρο cruising στη Βαρκελώνη που έκλεισε το 1931 παρά τη δημόσια διαδήλωση των «Carolinas» την οποία παρακολούθησε και ο Jean Genet.

7. Pikachu V/S Piñera (2021) Dir. Fernanda Herrada, Vesania Versátil CHILE 07:44 (no dialogue)

Starring: Vesania Versátil, James Tank

A cartoon character acts out Chile’s most common fantasy in 2019: kicking the President’s balls out // Ένας χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων υποδύεται την πιο κοινή φαντασίωση της Χιλής το 2019: το να κλωτσάνε τα αρχίδια του Προέδρου της Δημοκρατίας.

8.       Fucking Giulio (2021) Dir. Morgana Mayer ITA 05:18 (Italian with eng subs)

Two people isolated due to Covid invastigate the case of Giulio Andreotti, the title is a clue to their conslusion // Δύο άτομα που απομονώθηκαν λόγω του Covid διερευνούν την υπόθεση του Giulio Andreotti, ο τίτλος είναι μια ένδειξη για το συμπέρασμα τους.

9. Autoaggression (2022) Dir.  Martin Willibald Meisl AUSTRIA 27:00 (German with eng subs)

Starring: Martin Willibald Meisl, Jamal Phoenix, Gellert Gerson Butter

An autobiographical film about bug chasing, the intentional selfinfection with HIV and the changes it elicits // Μια αυτοβιογραφική ταινία για την σκόπιμη αυτομόλυνση με τον ιό HIV και τις αλλαγές που προκαλεί.