Το φεστιβάλ πορνό ταινιών της Αθήνας: Σάτυροι και Μαινάδες παρουσιάζουν μια ειδική προβολή ταινιών μικρού μήκους στο Krau στην Θεσσαλονίκη. Η ενότητα «BOUGATSA ME CREMA» είναι μια ειδική επιλογή ταινιών με queer και trans θεματολογία καθώς και μερικές Ελληνικές παραγωγές για να τιμήσουμε τα ντόπια προϊόντα. Ελάτε να γνωρίσετε τον υπέροχο κόσμο του art-porn θα ακολουθήσει συνομιλία με τον διευθυντή του φεστιβάλ Μενέλα και τον δημιουργό της ταινίας Ikaros Reborn  Δημήτρη Παγώνη (The Peacock). Ακολουθεί πάρτυ με μουσική.

(Είσοδος με προτεινόμενη συνεισφορά/Suggested donation 5€)

The Athens Porn Film Festival: Satyrs and Maenads presents a special screening of short films at Krau in Thessaloniki. “BOUGATSA ME CREMA” is a special selection of films with queer and trans themes as well as some Greek productions to celebrate local production. Come and experience the wonderful world of art-porn followed by a conversation with the director of the festival Menelas and the creator of the film Ikaros Reborn Dimitris Pagonis (The Peacock). Followed by a party with music.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/7786818844739390/

1. CLAP (2022) Dir. Esteph BRUSSELS 06:52 (no dialogue)

Starring: Nova Medusa, Matos, Rose Palissandre, Silver, Vacuum Sukker

Through a distortion of reality Nova is joined by her partners. Their bodies intertwine, flowing into each other until they become an unrecognizable organic mass // Μέσα από μια διαστρέβλωση της πραγματικότητας, η Nova ενώνεται με τους συνεργάτες της. Τα σώματά τους συμπλέκονται, ρέοντας το ένα μέσα στο άλλο μέχρι να γίνουν μια αγνώριστη οργανική μάζα. CLAP! Collectif

2. Levidis (2023) Dir. Iris Glitzer GRE/GER  11:25 (greek with english subs)

Starring: Ju Goma, Iris Glitzer

Queer lust meets the golden era of Greek mainstream cinema in a dialogue around gender roles and social norms at Villa Levidis // O queer πόθος συναντά τη χρυσή εποχή του ελληνικού mainstream κινηματογράφου σε έναν διάλογο γύρω από τους ρόλους των φύλων και τις κοινωνικές νόρμες στη Villa Levidis.

3. TWO (2023) Dir. Johan Debo POLAND 04:40 (no language)

Starring: Lola Spais, Kira Fri 

Let objects and acts assert themselves first of all in their presence and let the mere fact of their presence then continue to prevail over any theoretical explanation // Αφήστε τα αντικείμενα και τις πράξεις να επιβληθούν πρώτα από όλα στην παρουσία τους και αφήστε το απλό γεγονός της παρουσίας τους στη συνέχεια να συνεχίσει να υπερισχύει κάθε θεωρητικής εξήγησης. 

4. I Really Want To Get Fucked (2024) Dir. Robin Astera GER 05:55 (english with eng subs)

Starring: Robin Astera

A nonbinary transman of color’s journey and reflections through sex work, trauma without being able to get penetrated and the complications this bring with it // Το ταξίδι ενός non-binary τρανς ανδρός μέσα από τη σεξουαλική δουλειά, το τραύμα του χωρίς να μπορεί να γαμηθεί και τις επιπλοκές που αυτό συνεπάγεται.

5.  Into the Den (2023) Dir. Lovelight BRAZIL 08:22 (portuguese with eng subs)

Starring: Lux Foton, Cyber, Mika

Drenched in drool and candle wax, the trio plunges into not-so-human sexual delusions // Βουτηγμένοι σε σάλια και κερί, το τρίο βυθίζεται σε όχι και τόσο ανθρώπινες σεξουαλικές αυταπάτες.

 

6. Baby Blue (2023) Dir. Finn Darrell USA 04:48 (no language)

Starring: Finn Darrell

An exploration of tenderness and goodbyes through needle play // Μια εξερεύνηση τρυφερότητας και αποχαιρετισμού μέσα από το παιχνίδι με τη βελόνα. 

7. Prima Vista (2024) Dir. Squareheart, Cornpop Bright GRE 03:00 (no dialogue)

Starring: Viola V, Marilia 

Every gaze carries within it the potential for profound understanding // Κάθε βλέμμα φέρει μέσα του τη δυνατότητα για βαθιά κατανόηση.

8. THE RAPTURE (2024) Dir. Sai Jaiden Lillith AUSTRALIA 05:06 (english with eng subs)

Starring: Eve X, Sai Jaiden Lillith

This video clip for Sai Jaiden Lillith’s Industrial/Gothic band ZCluster features their partner in art, life and sex Eve X in their third trimester of their pregnancy // Αυτό το βίντεο κλιπ για το Industrial/Gothic συγκρότημα ZCluster του Sai Jaiden Lillith παρουσιάζει τo σύντροφό τους στην τέχνη, τη ζωή και το σεξ Eve X στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους.

9. No Man Like Me (2022) Dir. Jaq Quicksilver USA 04:19 (english with eng subs)

Starring: Jaq Quicksilver

A nonbinary transmasculine sex worker instructs you on how to get them off // Ένα nonbinary transmasculine σεξεργατό σας καθοδηγεί στο πως να τη βρείτε!

10. cane (2024) Dir. Bendix Mignon GER 05:19 (english with eng subs)

Starring: Bendix Mignon 

“cane” is an intimate red-hot crip-sexy hip-grinding rhythmic conversation of a person and their aid // Το «μπαστούνι» είναι μια οικεία, καυτή, σακάτο-σέξι, ρυθμική συνομιλία ενός ατόμου και του βοηθήματός του.

11. Under the Cherries (2024) Dir. Frida Retz DEN 16:32 (no language)

Starring: Alba Greve, Frida Retz    

In an absurd landscape where the grass is alive, and flowers grow out of asses, a goat and a goddess explore gender, sex, and power // Σε ένα παράλογο τοπίο όπου το γρασίδι είναι ζωντανό και τα λουλούδια φυτρώνουν από γαϊδούρια, μια κατσίκα και μια θεά εξερευνούν το κοινωνικό και βιολογικό φύλο και τη δύναμη.

12. PINK LIPS (2021) Dir. Nicky Miller GER 04:12 (french with eng subs)

Starring: IXA , Nicky Miller, Electrosexual

A nightwatcher discovers two atypical dead bodies in a position of loving kiss blindfolded // Ένας νυχτοφύλακας ανακαλύπτει δύο άτυπα νεκρά πτώματα σε στάση αγάπης με δεμένα μάτια

13. GHOST SONG (2023) Dir. RTALIN GER 03:35(no dialogue)

Starring: RTALIN, Braulio Bandeira, Alice Baranzoni, JorgeTheObscene, Agnese Rukšāne

Two queer vampires and lovers from Berlin, living one of their usual night out: seeking for drugs, blood, lust and having strange encounters until dawn. (RTALIN sadly passed away in December) // Δύο queer βρικόλακες και εραστές από το Βερολίνο, που ζουν μια από τις συνηθισμένες τους βραδινές εξόδους: αναζητούν ναρκωτικά, αίμα, πόθο και έχουν περίεργες συναντήσεις μέχρι το ξημέρωμα. (Ο RTALIN πέθανε δυστυχώς τον Δεκέμβριο)

14. Ikaros Reborn (2024) Dir. Menelas GRE 07:20 (greek with eng subs)

Starring: The Peacock, The Guerillaz

Shot on location in Ikaria Island, this ancient cautionary tale about the hubris of youth becomes a BDSM love story // Γυρισμένη σε τοποθεσία στο νησί της Ικαρίας, αυτή η αρχαία ιστορία για την ύβρις της νεότητας γίνεται μια ιστορία BDSM αγάπης.